Co może pomóc na dolegliwości stawu łokciowego?

Masażer ręki

Problemy ze stawami łokciowymi mogą dotyczyć osoby w każdym wieku, a wykonywanie powtarzających się ruchów szybko doprowadzić może do ich pojawienia się. W przypadku tzw. łokcia tenisisty pomóc mogą przede wszystkim różnego masaże, a także ćwiczenia, będące jednocześnie podstawą zapobiegania chorobie. W celu zmniejszenia bólu, chory przyjmować może leki przeciwbólowe, jednak skuteczny jest też masaż poprzeczny, który opiera się o naprzemienność fazy aktywnej i rozluźnienia. Po kilkunastu minutach takiego profesjonalnego masażu dolegliwości bólowe powinny być mniej odczuwalne. Polecane są też tzw. ćwiczenia kolagenowe.

Charakteryzują się one obecnością niewielkiego oporu i dużą liczbą powtórzeń.Zmniejszenie nasilenia objawów powinno pojawić się już po kilku tygodniach takiej terapii. Łokieć tenisisty to też dolegliwość, której towarzyszą nieprawidłowości w budowie naczyń, czemu zapobiegać można również ćwiczeniami. Mają one na celu mocne rozciąganie ścięgien bez jednoczesnego rozciągania nerwu. Służą temu tzw. ćwiczenia ekscentryczne z obciążeniem 1-2 kilogramy.